2021-03-02 04:14
Coronavirus กรณีได้รับการยืนยัน


ประเทศ [ENG] ที่ติดเชื้อทั้งหมด ที่ติดเชื้อใหม่ อัตราการติดเชื้อต่อประชากร จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ตายรวมใหม่ อัตราการตาย จำนวนรวมของการกู้คืน อัตราการฟื้นตัว จำนวนของผู้ป่วยได้รับการรักษา กรณีที่รุนแรงในการรักษา

[]
Total: 114992039 2173.1965 % +4491 2550193 INF % +456 INF % 90709881 +9446