2020-10-21 18:25
Coronavirus กรณีได้รับการยืนยัน


ประเทศ [ENG] ที่ติดเชื้อทั้งหมด ที่ติดเชื้อใหม่ อัตราการติดเชื้อต่อประชากร จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ตายรวมใหม่ อัตราการตาย จำนวนรวมของการกู้คืน อัตราการฟื้นตัว จำนวนของผู้ป่วยได้รับการรักษา กรณีที่รุนแรงในการรักษา

[]
Total: 41344285 942.2385 % +319555 1133347 INF % +4499 INF % 30788553 +169190