2020-12-04 13:32
Coronavirus กรณีได้รับการยืนยัน


ประเทศ [ENG] ที่ติดเชื้อทั้งหมด ที่ติดเชื้อใหม่ อัตราการติดเชื้อต่อประชากร จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ตายรวมใหม่ อัตราการตาย จำนวนรวมของการกู้คืน อัตราการฟื้นตัว จำนวนของผู้ป่วยได้รับการรักษา กรณีที่รุนแรงในการรักษา

[]
Total: 65694970 1863.962 % +171509 1514953 INF % +3807 INF % 45540397 +164655