2021-01-17 05:11
Coronavirus กรณีได้รับการยืนยัน


ประเทศ [ENG] ที่ติดเชื้อทั้งหมด ที่ติดเชื้อใหม่ อัตราการติดเชื้อต่อประชากร จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด ตายรวมใหม่ อัตราการตาย จำนวนรวมของการกู้คืน อัตราการฟื้นตัว จำนวนของผู้ป่วยได้รับการรักษา กรณีที่รุนแรงในการรักษา

[]
Total: 94961696 2515.2138 % +30556 2031129 INF % +1350 INF % 67778429 +17160