2020-12-04 14:31
کوروناویروس موارد تایید شده


کشور [ENG] آلوده مجموع به تازگی آلوده میزان عفونت در جمعیت تعداد مرگ و میر کل مجموع مرگ جدید میزان مرگ و میر تعداد کل بهبود میزان بازیابی تعداد بیماران تحت درمان در موارد شدید در درمان

[]
Total: 65727447 1865.2635 % +203986 1515436 INF % +4290 INF % 45559376 +183634