2020-10-21 19:27
کوروناویروس موارد تایید شده


کشور [ENG] آلوده مجموع به تازگی آلوده میزان عفونت در جمعیت تعداد مرگ و میر کل مجموع مرگ جدید میزان مرگ و میر تعداد کل بهبود میزان بازیابی تعداد بیماران تحت درمان در موارد شدید در درمان

[]
Total: 41355975 942.9084 % +331245 1133474 INF % +4626 INF % 30793417 +174054